Ara Städs Miljöpolicy

Miljöarbete ingår om en del av vårt dagliga arbete både ute hos våra kunder och internt.

Ara Städ värnar om miljön och använder miljögodkända städmedel så långt som möjligt utan att göra avkall på kvalitén.

När vi tvättar handdukar åt våra kunder använder vi endast miljögodkända tvättmedel och sköljmedel.

Vidlokalvård använder vi moppar av microfiber för att kunna använda mindre städmedel och minska utsläpp av tensider och andra kemikalier.

Ara Städ tillämpar och efterlever gällande miljölagar och föreskrifter.

 

Ara Städ, Osby

Kontor: 044 44 305
Mobil: 0737 71 74 93

Medlem i Serviceföretagen

 

Hemsida av Webbolo